-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

			  FTP.UNI-STUTTGART.DE

	  Official file server of the University of Stuttgart

	  Contact: ftpmaster@ftp.uni-stuttgart.de
	  Services: http, ftp, rsync (Uni internal nets only)
	       Downstream mirror setup upon request

 -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
Icon Name                Last modified   Size Description
[PARENTDIR] Parent Directory - [  ] Manifest.gz 2020-05-26 20:39 32K [DIR] acl/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] awk/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] bitcoin-leveldb/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] blas/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] cblas/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] cdrtools/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] checkpassword/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] commonlisp/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] cron/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] daemontools/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] dev-manager/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] editor/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] eject/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] emacs/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] fam/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] ffmpeg/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] fortran/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] freedesktop-icon-theme/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] glu/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] gnustep-back/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] gsasl/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] httpd-basic/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] httpd-cgi/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] httpd-fastcgi/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] httpd-php/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] imagemagick-tools/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] imap-c-client/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] inetd/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] jack/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] jdk/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] jpeg-compat/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] jpeg/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] jre/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] krb5/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] lapack/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] lapacke/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] latex-base/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] leechcraft-browser/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] leechcraft-downloader-http/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] leechcraft-notifier/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] leechcraft-quark-sideprovider/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] leechcraft-search-show/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] leechcraft-storage-device-manager/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] leechcraft-task-show/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] leechcraft-trayarea/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] leechcraft-wysiwyg-editor/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] libc/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] libcrypt/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] libelf/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] libffi/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] libgudev/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] libiconv/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] libintl/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] libstdc++/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] libudev/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] libusb/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] linux-sources/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] linuxtv-dvb-headers/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] logger/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] mailx/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] man/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] mda/ 2020-05-29 07:39 - [  ] metadata.xml 2015-10-22 10:31 402 [DIR] modutils/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] mpi/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] mta/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] mysql/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] notification-daemon/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] ooo/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] opencl/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] opengl/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] os-headers/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] package-manager/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] pager/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Archive-Tar/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Attribute-Handlers/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-AutoLoader/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-CPAN-Meta-Requirements/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-CPAN-Meta-YAML/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-CPAN-Meta/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-CPAN/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Carp/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Compress-Raw-Bzip2/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Compress-Raw-Zlib/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-DB_File/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Data-Dumper/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Devel-PPPort/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Digest-MD5/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Digest-SHA/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Digest/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Dumpvalue/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Encode/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Exporter/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-ExtUtils-CBuilder/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-ExtUtils-Constant/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-ExtUtils-Install/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-ExtUtils-MakeMaker/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-ExtUtils-Manifest/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-ExtUtils-ParseXS/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-File-Path/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-File-Spec/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-File-Temp/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Filter-Simple/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Getopt-Long/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-HTTP-Tiny/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-I18N-LangTags/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-IO-Compress/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-IO-Socket-IP/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-IO-Zlib/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-IO/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-IPC-Cmd/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-JSON-PP/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Locale-Maketext-Simple/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Locale-Maketext/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-MIME-Base64/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Math-BigInt-FastCalc/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Math-BigInt/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Math-BigRat/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Math-Complex/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Memoize/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Module-CoreList/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Module-Load-Conditional/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Module-Load/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Module-Loaded/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Module-Metadata/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Net-Ping/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Params-Check/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Parse-CPAN-Meta/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Perl-OSType/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Pod-Escapes/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Pod-Parser/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Pod-Simple/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Safe/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Scalar-List-Utils/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Socket/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Storable/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Sys-Syslog/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Term-ANSIColor/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Term-ReadLine/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Test-Harness/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Test-Simple/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Test/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Text-Balanced/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Text-ParseWords/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Text-Tabs+Wrap/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Thread-Queue/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Thread-Semaphore/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Tie-RefHash/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Time-HiRes/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Time-Local/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Time-Piece/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Unicode-Collate/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-Unicode-Normalize/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-XSLoader/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-autodie/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-bignum/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-if/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-libnet/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-parent/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-podlators/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-threads-shared/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-threads/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl-version/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] perl6/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] pkgconfig/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] pmake/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] podofo-build/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] pypy/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] pypy3/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] python-backports_abc/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] python-cffi/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] python-enum34/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] python-funcsigs/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] python-futures/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] python-greenlet/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] python-ipaddress/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] python-pathlib/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] python-singledispatch/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] python-typing/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] python-unittest-mock/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] qmail/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] resolvconf/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] ruby-ssl/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] rubygems/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] rust/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] service-manager/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] skkserv/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] ssh/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] szip/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] tex-base/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] texi2dvi/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] tmpfiles/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] ttf-fonts/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] udev/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] w3m/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] wine/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] wireguard/ 2020-05-29 07:39 - [DIR] yacc/ 2020-05-29 07:39 -
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Currently mirrored:

 CPAN           CPAN PERL modules archive              (4.0 TiB)
 centos          CentOS archive                   (4.0 TiB)
 debian-cd        The Debian CD archive                (4.0 TiB)
 debian-mozilla      Unofficial mirror of mozilla.debian.net       (4.0 TiB)
 debian-multimedia    Christian Marillat's Debian Multimedia Archive   (4.0 TiB)
 debian-security     Debian Security Updates               (4.0 TiB)
 debian          The Debian archive                 (4.0 TiB)
 epel           Fedora EPEL archive                 (4.0 TiB)
 grml           GRML Linux Live-CD Releases             (4.0 TiB)
 knoppix-dvd       KNOPPIX Linux Live-DVD Releases           (4.0 TiB)
 knoppix         KNOPPIX Linux Live-CD Releases           (4.0 TiB)
 opensuse         OpenSuSE archive                  (4.0 TiB)
 opensuse-buildservice  OpenSuSE Buildservice archive            (8.0 TiB)
 raspbian         Raspbian archive                  (4.0 TiB)
 scientificlinux     ScientficLinux archive               (4.0 TiB)
 siduction        Siduction Linux archive               (4.0 TiB)
 slitaz          SliTaz mini Linux archive              (4.0 TiB)
 ubuntu-cdimage      Ubuntu CD/DVD Images Archive            (4.0 TiB)
 ubuntu-releases     Ubuntu Releases Archive               (4.0 TiB)
 ubuntu          The Ubuntu archive                 (4.0 TiB)

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- S U M M A R Y -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

 ftp           Overall ftp.uni-stuttgart.de diskspace used    (18.0 TiB)
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

    If you're missing any important mirror or see unexplained inconsistency
    please do not hesitate to contact us at ftpmaster@ftp.uni-stuttgart.de.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-